26 mars 2007

Norge - en klimaversting!

prepost: dette er en lang post, men den er viktig! Sett av 5 minutter, så vil du garantert lære noe og kanskje få opp øynene for en sannhet eller to...

Visste du at det i dag er mellom 25 og 30 millioner mennesker som er på flukt fra naturkatastrofer?
Til sammenlikning er det rundt 22 millioner mennesker på flukt fra krig og konflikt.
FN anslår at antallet mennesker på flukt fra naturen kommer til å øke til rundt 150 millioner innen 2050.
150 millioner er helt sinnsykt mange mennesker.

Hvorfor kommer tallet til å øke?
Svaret er klimaendringer.

Hva mener jeg med klimaendringer?
Med klimaendringer mener jeg store endringer i temperatur og nedbør på verdensbasis.
Det har alltid vært svingninger i temperatur og nedbør. Jorda har i løpet av sin lange historie vært gjennom fire store istider, og en del små. Klimaendringer er derfor helt naturlig.
Men i det siste har vi sett en klar tendens.
Klimaendringene skjer med et så raskt tempo som aldri er observert før (og de målingene forskerne kan sjekke det med, går ganske heftig langt bak i tid), og pussig nok kan man se at mengden med CO2 i atmosfæren har hatt en like bratt økningskurve... hmmm pussig.

Menneskeskapte klimaendringer.
2500 forskere slo nettopp fast at de klimaendringene verden nå ser etter all sannsynlighet er menneskeskapte.

Hvorfor sier forskerne at klimaendringene er menneskeskapte?
Rundt jorda ligger atmosfæren, et lag med gasser som bl.a oksygen, nitrogen og slike saker. Hørt om drivhuseffekten? Det er det som gjør at det er så godt og varmt på jorda, fordi uten dette laget hadde sollyset som treffer jordoverflaten blitt reflektert rett ut igjen.
Heldigvis forsvinner ikke solstrålene ut i verdensrommet igjen (da hadde vi hatt et klima som svingte mellom ekstremt varmt og ekstremt kaldt avhengig av om det var dag eller natt). Det som skjer, er at de reflekterte solstrålene igjen reflekteres i atmosfæren - og dermed inn igjen på jorda.
En av de gassene som reflekterer mest solstråler, er CO2. CO2 er en "avfallsgass" etter forbrenning. Det vil si at pusting skaper CO2, men også når olje, gass og kull forbrennes, får vi CO2.
Når CO2 reflekterer mer solstråler, blir effekten av drivhuseffekten større, og det blir varmere.

De siste årene har vi sett en stor økning i utslipp av CO2, dette gir økt drivhuseffekt som igjen gir global oppvarming. Det er mennesker som har stått for økningen i utslipp av CO2 - derfor er klimaendringene menneskeskapte.

Global oppvarming - hva så?
Med en global oppvarming vil store mengder is på Grønland, Antarktis og ved polene smelte. Dette vil gi havstigning (logisk nok med alt det vannet...) på mellom 0.5-1.5 meter (FNs klimarapports beregninger.)
I tillegg vil den globale oppvarmingen gi mer tørke på Afrikas Horn og kraftigere stormer med mere vind og vann. Man kan allerede se det.
Katarina i New Orleans, tørke i Kenya og den første Stillehavsøyen har allerede forsvunnet under havet.

Norge - en klimaversting!
Du tenker kanskje på Norge som en miljøvennlig nasjon. Vi har flott, ren natur og en stor andel av vår egen energi, er vannkraft.
Men Norge er faktisk en klimaversting. Hvis alle mennesker skulle hatt samme forbruk som en gjennomsnittlig nordmann, ville vi trengt 3.2 jordkloder. (
kilde: globalis)
I tillegg er Norge verdens tredje største eksportør av olje og gass - den største kilden til utslipp av CO2.

Vi tjener oss styrtrike på olje og kan derfor ha et høyt forbruk. Alt dette bidrar til de menneskeskapte klimaendringene.
Det er et dilemma at vi tjener oss styrtrike på klimaendringene som kan føre rundt 150 millioner på flukt innen 2050. Ingen norske kommer til å være blant de millionene.

Ta ansvar!
Derfor mener vi i
Changemaker og Kirkens Nødhjelp at Norge har et ansvar for å begrense klimaendringene. Hvordan kan vi fortsette å tjene oss rike på at fattige mennesker blir jaget
ut av hus og hjem? Hvordan kan vi forsvare noe slikt?


Hva med Kyoto?
Men, vi gjør jo noe! Vi har jo skrevet under på Kyoto-avtalen, en avtale som 155 land har skrevet under på og som har som målsetning å redusere de globale utslippene av klimagasser med 5.2% innen 2012. Norges forpliktelser er en reduksjon på 1% fra 1990-nivå.

Joda, vi har skrevet under på Kyoto-avtalen, men vi holder den ikke.
I fjor slapp vi ut ca 9% mer klimagasser enn 1990-nivå, og når avtalen går ut i 2012 kommer Norge til å slippe ut 20% mer enn 1990-nivå (hvis vi fortsetter i den kursen vi har nå).

Avtaler er til for å holdes. Norge kan ikke ta lett på en avtale de har undertegnet, men vi må ta det ansvaret vi faktisk har pålagt oss å gjøre.
Men hvordan?

Hva kan vi gjøre?
Det er med stor glede jeg mottar nyheter som at
SV lover klimakutt på 30% og klimaforlik mellom ungdomspartiene, men det er faktisk ikke nok. Politikerne må våge å ta upopulære beslutninger, vi må begrense vårt ekstreme forbruk og lete etter mer miljøvennlige måter å leve på. (de finnes)

Det er også mulig for oss "mannen i gata" å heve vår stemme. La politikerne få vite at vi forstår hvorfor de må ta upopulære beslutninger - og faktisk støtte dem som tør å gjøre noe.
En annen måte vi kan bli hørt på er å støtte Kirkens Nødhjelp og Changemakers
klimakampanje.

Kampanjen er den politiske delen av Kirkens Nødhjelps årlige fasteaksjon og går ut på å samle inn underskrifter på grønne ballongene.
Vi håper å få inn 40 000 underskrevne ballonger. Førti-tusen! Den 5. juni skal vi levere disse oppblåste ballongene til Jens Stoltenberg for å vise at vi er mange nordmenn som mener at norge er en oppblåst klimanasjon og at vi må begynne å gjøre noe!

Kravene er:

1) Norge må redusere utslipp av klimagasser nå! Minst halvparten av Norges Kyoto-forpliktelser må tas nasjonalt.
Nok snakk! Begynn å handle, nå! Vi trenger en Arnold Schwartsneger som tør gjøre noe! Vi må også ta ansvar selv, og ikke kjøpe oss ut av Kyoto-forpliktelsene våre!

2) Norsk bistandspolitikk må prioritere virkninger av klimaendringer i fattige land.
Og dermed må norsk u-hjelp gå til prosjekter som motvirker klimaendringene.

3) Norge må arbeide aktivt for en koalisjon av ansvarlige land som sammen forplikter seg til utslippskutt!
Kyoto-avtalen utløper i 2012 - vi må ha nye avtaler etter det. Kampen mot klimaendringene kan vinnes, men da må hele verden være med. USA, Kina og India er blant landene som ikke har undertegnet Kyoto-avtalen, de må bli med! Kampen krever også langsiktig tankegang - lenger enn 2012.

Så hvis du vil at Norge skal ta ansvar -
støtt kravene her.


postpost: Takk for at du holdt ut helt hit. Du har nå også fått ett innblikk i hva jeg har brukt den siste måneden på å fortelle om.

6 kommentarer:

Kaspus sa...

Glimrende post kamerat.
Et høyt HURRA for "upopulære" beslutninger.

I morgen blir det stor klima-aksjon utenfor teknisk museum med Changemaker, (alle elevene på Rønningen blir med!)

Klart vi kan forandre været!

Åsmund sa...

Seriøst? JEG VIL BLI MED!!! Arg... du får sørge for stemningsrapport...

Anonym sa...

hei!
For en fantastisk bra post, kudos til deg. er helt fanastisk å se hvor engasjert du er, blir det jeg også, av å lese dette her. takker
masse klemmer

Jey Lu sa...

heia miljøkrigern.

Jey Lu sa...

et irriterende spørsmål bare, disse 40.000 ballongene. er de laget av gummi? latex? nylon?

Åsmund sa...

anonym: Takk! Det varmer godt (uten å skape miljøkatastrofe) å høre sånn. Du kan gjerne si hvem du er neste gang du stikker innom :)

J.lu: Takk for støtten og ikke gidd og kverulere. Kirkens Nødhjelp har tenkt på miljøaskpektet ved å ha så mange ballonger...